Zdolność kredytowa – co to jest i co na nią wpływa?

Obecnie w czasach bardzo dużej konkurencyjności usług bankowych, banki i instytucje finansowe prześcigają się w ofertach promocyjnych swoich produktów finansowych. Szczególnie mocno widać ten trend w przypadku kredytów oraz innych produktów kredytowych jak karta kredytowa. Każdego dnia jesteśmy świadkiem reklam promujących pożyczkę z niskim oprocentowaniem lub zerową prowizją. Pomimo tej wielkiej machiny reklamowej mającej skusić klienta do zawnioskowania o kredyt, żaden bank nie pozwoli sobie na udzielenie środków pieniężnych osobie, która nie będzie w stanie ze względu na swoją sytuacją życiową terminowo spłacać zobowiązania. Dlatego właśnie w procesie weryfikacji kredytowej, banki oceniają zdolność kredytową każdego klienta.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to precyzyjnie wyliczona ocena tego, czy klient będzie w stanie spłacić zobowiązanie, o które wnioskuje. Każdy klient wnioskujący o kredyt lub inny produkt kredytowy musi podać swoje dane osobowe oraz dane dotyczące zatrudnienia oraz zarobków. Wszystkie te informacje składają się na ogólny obraz klienta, któremu potencjalnie bank może powierzyć lub nie swoje środki. Na podstawie tych informacji bank za pośrednictwem swoich kryteriów obliczania zdolności kredytowej może podjąć jednoznaczną decyzję o udzieleniu kredytu.

Badanie zdolności kredytowej jest dodatkowo wspierane badaniem historii kredytowej klienta. Historia kredytowa zgromadzona w Biurze Informacji Kredytowej może dużo powiedzieć o tym, w jaki sposób klient w przeszłości spłacał zobowiązania kredytowe. Jest to bardzo istotny element weryfikacji. Jeśli osoba posiadająca teoretycznie bardzo dobrą zdolność kredytową nie reguluje zobowiązań terminowo, może mieć problem z uzyskaniem kredytu.

Zobacz jak sprawdzić BIK.

Co wpływa na zdolność kredytową

W procesie obliczania zdolności kredytowej, banki dzielą analizę na jakościową oraz ilościową. Pozornie nieistotne dla banku informacje okazują się wytycznymi, na podstawie których model oceny zdolności dokonuje decyzji.

W ramach  jakościowej analizy, bank analizuje takie dane jak wiek klienta, jego stan cywilny, wykształcenie czy status mieszkaniowy. Dodatkowymi informacjami, które są przydatne, jest branża, w której klient pracuje oraz liczba osób, jaka jest na jego wyłącznym utrzymaniu. Nawet między innymi tak nieistotna informacja, jak poziom naszego wykształcenia jest brana pod uwagę w procesie weryfikacji zdolności kredytowej.

Analiza ilościowa składa się z takich elementów jak wysokość uzyskiwanych dochodów, średnie miesięczne koszty utrzymania oraz obecne zadłużenie. Jak wcześniej wspomniano, banki weryfikują za pośrednictwem BIK. Podczas analizy ilościowej, bank określa czy relacja miesięcznego zaangażowania (raty kredytów plus miesięczne wydatki) do wynagrodzenia jest na takim poziomie, że możemy sobie pozwolić na dodatkowe miesięczne obciążenie.

Zdolność kredytowa to zagadnienie, które powinna poznać każda osoba planująca wzięcie kredytu gotówkowego. Ponadto należy podkreślić, że każdy bank ma swoje własne narzędzia oraz modele obliczania zdolności kredytowej. W związku z tym nawet, jeśli jeden bank odmówi nam kredytu nie znaczy to, że inny bank nie uzna naszej zdolności za wystarczającą.