Wakacje kredytowe – co to jest, jak działa, czy warto?

Wakacje kredytowe – co to jest, jak działa, czy warto?

Wakacje od spłacania rat kredytowych są okresem zawieszenia regularnie dokonywanych płatności ratalnych w ramach umowy kredytowej. Jest to usługa, dostępna dla klientów poszczególnych banków oraz instytucji pozabankowych. Możliwość zastosowania zawieszenia spłaty rat powinna zostać sprawdzona przed podpisaniem umowy o kredyt. Wakacje kredytowe dostępne są najczęściej dla klientów banków, spłacających kredyty hipoteczne. Obecnie jednak coraz częściej pojawiają się informacje odnośnie wprowadzenia wakacji kredytowych dla osób, które spłacają kredyty gotówkowe oraz pożyczki w instytucjach pozabankowych.

Jak funkcjonują wakacje od spłaty rat kredytu?

O zawieszenie spłacania rat kredytowych można wnioskować najpóźniej na 3 dni przed planowanym upłynięciem terminu spłaty raty. Wniosek, jaki należy złożyć w banku (o czasowe zawieszenie spłacania kredytu) zostanie rozpatrzony w przypadku osób, które nie posiadają zaległości we wcześniejszych wpłatach. O zawieszenie rat można starać się wtedy, gdy w umowie, podpisanej o udzielenie kredytu zawarte są postanowienia, umożliwiające czasowe zawieszenie płatności ratalnych. O zawieszenie spłaty rat można ubiegać się, w zależności od przepisów właściwych dla danego banku, na maksymalny okres trzech miesięcy. Warto sprawdzić, czy zawieszenie musi zostać przeprowadzone jednorazowo. Czasami można rozłożyć je na trzy okresy rozliczeniowe, (szczególne sytuacje, uniemożliwiające płatność). Należy również dowiedzieć się, czy można wydłużyć termin spłaty kredytu, gdyż niezapłacona rata będzie musiała zostać rozłożona na kolejne raty.

Czy opłaca się zawieszać spłacanie kredytu?

Wakacje kredytowe, podobnie jak wakacje dla właściciela działalności gospodarczej są czasem, który nie przynosi zysków, a generuje koszty. W zależności od zapisów w umowie o kredyt, możemy zawiesić spłatę całości raty lub jedynie kapitału, z koniecznością spłaty odsetek bez odroczeń. W praktyce, lepiej zobowiązanie spłacić w terminie, nie generując dodatkowych kosztów. Jeżeli zobowiązanie comiesięczne wzrośnie z uwagi na konieczność doliczenia rozbitej kwoty odroczenia, po wakacjach od spłaty kredytu trzeba będzie ponieść większe koszty kredytu. Wakacje kredytowe są pewną dozą bezpieczeństwa, jednak tylko w przypadku, gdy sytuacja losowa uniemożliwia chwilowo spłatę rat.