Santander

Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK SA) jest jednym z największych pod względem wartości aktywów w Polsce. W swoich usługach oferuje zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla małych i dużych firm oraz przedsiębiorstw. Na swojej stronie podkreśla, że kluczem jego działalności jest satysfakcja i zadowolenie jego klientów.

Kredyt gotówkowy Santander

Aby móc otrzymać kredyt gotówkowy w banku Santander niezbędne jest spełnienie kilku określonych warunków, są to:

  • należy być osobą pełnoletnią i mieć pełną zdolność do posiadania czynności prawnych,
  • posiadać stałe i udokumentowane źródło dochodów,
  • posiadać zdolność kredytową, czyli pełną możliwość do spłaty zobowiązania, w terminie, ratach oraz odsetkach określonych w umowie,
  • uzyskiwać dochody w Polsce oraz mieć stały adres zamieszkania na terytorium kraju.

Bank Santander oferuje swoim klientom możliwość wzięcia kredytu gotówkowego w wysokości od 500 do 92 000 złotych. Okres kredytowania zawierać się powinien w terminie od 3 do 120 miesięcy, przy czym na jeden miesiąc przypada spłata jednej raty.

Zobacz ranking kredytów gotówkowych.

Procedura

Aby móc wnioskować o uzyskanie kredytu gotówkowego w banku Santander niezbędne jest przygotowanie wymaganych dokumentów oraz podstawowych informacji osobowych na temat klienta, są to:

  • numer pesel, seria i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
  • dane aktualnego pracodawcy (NIP, regon, nazwa firmy, adres firmy i telefon kontaktowy),
  • data zawarcia umowy o pracę lub data przyznania świadczenia emerytalnego bądź renty,
  • wysokość średniego dochodu netto z okresu ostatnich trzech miesięcy,
  • dane o innych zaciągniętych kredytach oraz zobowiązaniach finansowych.

W celu wzięcia kredytu gotówkowego należy wypełnić formularz na stronie banku, w którym podajemy wysokość kredytu, jaka nas interesuje, oraz liczbę rat miesięcznych. Jeżeli nie jesteśmy klientem banku, zostawiamy numer telefonu i czekamy na kontakt ze strony instytucji. Jeżeli natomiast jesteśmy klientem banku i posiadamy w nim czynne konto mobilne, logujemy się za pomocą naszych danych, wypełniamy wniosek, a następnie zapoznajemy się z umową pożyczki i akceptujemy ją. W przypadku wzięcia pożyczki online pieniądze zostają przelane na nasze konto bankowe tego samego dnia. Wniosek o kredyt gotówkowy możemy także złożyć w dowolnej placówce banku Santander. Z tej możliwości korzystamy także wówczas, gdy interesuje nas zaciągnięcie kredytu o kwocie wyższej niż 92 000 złotych.