Refinansowanie kredytu gotówkowego – kiedy jest to opłacalne i jak to zrobić?

Każdy produkt oraz usługa, w co wliczają się produkty finansowej takie jak kredyt gotówkowy, ma swoją cenę. Jest ona uzależniona od wielu czynników, przez co jej cena nie jest stała i często się zmienia. Zmiany zasad i warunków dotyczących kredytów gotówkowych mogą skłonić niektóre osoby do przeniesienie swojego kredytu do innej instytucji finansowej. Taki zabieg określany jest refinansowaniem kredytu. Dlatego też warto wiedzieć w jakich sytuacjach jest to możliwe i kiedy jest to opłacalne dla kredytobiorcy.

Na czym polega refinansowanie kredytu gotówkowego?

W oparciu o definicję refinansowanie kredytu gotówkowego można określić jako przeniesienie swojego aktualnego kredytu gotówkowego do innej instytucji finansowej (w głównej mierze do innego banku) ze względu na korzystniejszą ofertę jaką inny bank oferuje. Podjęcie takiej decyzji przeważnie jest umotywowane wieloma zaletami dotyczącymi refinansowania kredytu. Można do nich zaliczyć m.in:

  • obniżenie swoich miesięcznych rat spłacanego zadłużenia – jest to główny czynnik motywujący wiele osób do refinansowanie swojego kredytu gotówkowego. Po przeanalizowaniu oferty innych banków i znalezieniu możliwości obniżenia swojej comiesięcznej raty spłacanego kredytu przy tej samej kwocie zadłużenia klient bez przeszkód zdecyduje się na obniżenie swoich comiesięcznych wydatków;
  • niższa cena kredytu gotówkowego. Na cenę każdego kredytu konsumpcyjnego składają się takie czynniki jak marża banku czy też oprocentowanie danego kredytu gotówkowego. Jeżeli cena tego samego kredytu gotówkowego w innym banku będzie niższa niż w obecnym klient z całą pewnością zdecyduje się na przeniesienie swojego zadłużenia do innego banku.

Od czego zależy możliwość refinansowania kredytu gotówkowego?

Przed podjęciem decyzji o próbie refinansowania swojego kredytu gotówkowego należy wiedzieć, iż nie zawsze jest to możliwe. Przeniesienie swojego kredytu gotówkowego musi być umotywowane konkretnymi i merytorycznymi argumentami. Zaliczają się do nich takie czynniki jak znalezienie oferty obniżającej comiesięczną ratę. Ewentualnie niższe oprocentowanie kredytu zaciągniętego w tej samej wysokości w innym banku. Dodatkowo równie ważne są takie czynniki jak regularne spłacanie swojego zadłużenia, czy też obecność w BIK.

W tego typu przypadkach najpierw należy obliczyć swoją comiesięczną ratę w różnych bankach za pomocą specjalnego kalkulatora. Wystarczy podać wysokość zaciągniętego długu oraz całkowity okres spłaty. Wówczas można otrzymać dokładną kwotę comiesięcznej raty wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami. Dopiero po weryfikacji ofert można wybrać najlepszą dla siebie i złożyć zapytanie do banku o możliwość refinansowania swojego kredytu.

Refinansowanie swojego kredytu – kiedy jest to opłacalne?

Istnieje wiele czynników, które mają decydujący wpływ na refinansowanie swojego kredytu gotówkowego. Należą do nich takie kryteria jak:

  • zbyt wysokie raty kapitałowo-odsetkowe spłacane w obecnym banku w porównaniu do ofert innych banków;
  • bardzo wysoka marża obecnego banku przy udzieleniu kredytu gotówkowego;
  • niski poziom jakości obsługi klienta;
  • prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego;
  • wysoka opłata za przedterminową spłatę z tytułu swoich zobowiązań;
  • wysokość opłat dotycząca zabezpieczenia spłaty nowego długu np. przed utratą pracy.

Po zestawieniu ze sobą ofert w oparciu o powyższe informacje można stwierdzić, iż dana oferta innego banku jest bardziej lub mniej korzystna niż oferta kredytu w obecnym banku.