Jakie są możliwe konsekwencje opóźnień w spłacie kredytu gotówkowego?

Podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu gotówkowego zawsze wiąże się z koniecznością terminowego spłacania rat kapitałowo-odsetkowych. Niedotrzymywanie terminów może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla kredytobiorcy. Należy zatem wiedzieć co grozi za niedotrzymywanie terminów spłat swojego zadłużenia jakim jest kredyt lub pożyczka.

Opóźnienie w spłacie raty kredytu – co można zrobić?

W życiu wielu osób bywają okresy, w których niemożliwe jest spłacenie raty swojego kredytu czy też pożyczki w terminie. Może być to spowodowane utratą pracy, czy utratą zdrowia lub życia. Instytucje finansowe takie jak banki i firmy pożyczkowe chcąc sprostać trudnej sytuacji finansowej swojej klientów często oferują tzw. „wakacje pożyczkowe”, czyli okres, w którym nie trzeba spłacać rat kredytu lub pożyczki. Jednak ten fakt należy zgłosić w banku (najlepiej z uzasadnionym wnioskiem formalnym o odroczenie terminu spłaty zobowiązania). W ten sposób bank jest świadomy aktualnej sytuacji, i będzie mógł podjąć odpowiednie działania celem wsparcia klienta w spłacie swojego kredytu.

Jakie są konsekwencje braku spłaty swojego zadłużenia?

Inaczej jednak sytuacja wygląda w przypadku nieuzasadnionego braku spłaty swojego zadłużenia. Jeżeli klient przez okres dłuższy niż 30 dni nie spłaca swoich rat kredytu lub pożyczki bank dolicza odsetki karne do rat kapitałowo-odsetkowych jednocześnie informując klienta o zaistniałej sytuacji. Banki zazwyczaj informują klientów o konieczności spłaty należności następującymi kanałami:

  • informacja SMS;
  • kontakt telefoniczny z pracownikiem banku;
  • listu poleconego;
  • w ostateczności wizytą pracownika działu windykacji.

Należy pamiętać, iż każde tego rodzaju upomnienie ma swoją stawkę co jest zawarte w umowie kredytowej. Jeżeli klient dalej nie odpowiada na ponaglenia ze strony banku, wówczas trafia on do centralnej rejestracji dłużników tj. do Biura Informacji Kredytowej, Bazy Związku Banków Polskich, czy też do Krajowego Rejestru Długów. Są to internetowe platformy gromadzące informacje o charakterze finansowym na temat danego klienta. Negatywny wpis w tej bazie oznacza znaczące obniżenie zdolności kredytowej oraz widoczność takiego zapisu przez okres 5 lat. Ostatecznym sposobem banku w sprawie braku kontaktu ze strony klienta oraz braku spłaty jego zadłużeń jest skierowanie sprawy do sądu. Wówczas na mocy prawa klient banku jest zmuszony do spłaty zadłużenia w trybie natychmiastowym.