Kredyty gotówkowe dla seniorów – wszystko co należy wiedzieć!

W ciągu ostatnich kilku lat warunki zaciągania kredytów przez klientów w bankach stawały się coraz bardziej restrykcyjne. Wywołało to efekt spadku osób, które są w stanie wziąć kredyt. Jednak w tym samy czasie obniżanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej sprawiło, iż coraz więcej osób decydowało się na kredyt ze względu na niższe koszty kredytowe. Jedną z głównych grup osób stanowili seniorzy. W związku z tym warto wiedzieć jakie warunki spełnia ta grupa wiekowa i dlaczego stanowi tak dobrą grupę docelową dla banków i firm pożyczkowych.

Dlaczego klienci stanowią tak dobrą grupę docelową dla banków?

Według danych statystycznych seniorzy stanowią idealną grupę docelową dla banków pod względem udzielania pożyczek oraz kredytów. Głównymi czynnikami, jakie warunkują przewagę seniorów nad pozostałymi kredytobiorcami są:

  • Rzetelność oraz terminowość w wywiązywaniu się ze spłaty kredytów. Według obserwacji wielu instytucji finansowych znaczna większość seniorów spłaca raty kapitałowo-odsetkowe z tytułu zaciągniętych zobowiązań w terminie. Co więcej rzadko decyduje się na szybszą spłatę kredytu czy też pożyczki.
  • Stałe wynagrodzenie przelewane na konto bankowe seniora. W takiej sytuacji banki mają klarowną sytuację co do maksymalnej kwoty kredytu, jaką mogą udzielić seniorowi. Są pewne, iż ich wpływy nie zmniejszą lub też nie zostaną utracone ze względu na czynniki takie jak utrata pracy.
  • Rozwaga w zaciąganiu zadłużenia przez seniorów. W większości przypadków seniorzy decydują się na zaciąganie kredytu, który nie pochłonie całkowitej kwoty emerytury. Są to przeważnie niewielkie kwoty kredytów, przez co banki chętnie ich udzielają.

Na co seniorzy najczęściej przeznaczają środki z uzyskanego kredytu lub pożyczki?

Według informacji wielu banków oraz firm pożyczkowych seniorzy decydują się na pożyczenie pieniędzy z banku w celu sfinansowania różnych niskobudżetowych celów. Należą do nich na przykład:

  • cele zdrowotne – dotyczy to zakupu lekarstw, wizyty u lekarza specjalisty, czy też wyjazd do sanatorium lub na leczenie;
  • cele wypoczynkowe – zaliczają się do nich wyjazdy na wycieczki zarówno krajowe jak i zagraniczne;
  • konsumpcja – zakup maszyn do rehabilitacji czy też wymiana sprzętu domowego.

Przeważnie kwoty pożyczanych pieniędzy są niewielkie i jednocześnie są szybko spłacane przez kredytobiorców. Dlatego też banki często i bez przeszkód udzielają kredytu seniorom na bardzo korzystnych dla obu stron warunkach.

Kredyty dla seniorów?

Najczęściej seniorzy mogą uzyskać kredyt lub pożyczkę udając się do banku, gdzie posiadają już konto osobiste. Jest to sporym ułatwieniem dla banku udzielającego pożyczkę lub kredyt, gdyż widzi on regularne wpływy na konto oraz może jednocześnie zbadać zdolność i historię kredytową seniora. Dodatkowo bank ma możliwość weryfikacji danego seniora w Biurze Informacji Kredytowej. W ten sposób może on stwierdzić, czy senior nie zalega z zadłużeniem w innych bankach oraz czy jest wiarygodnym klientem banku.

W celu wnioskowania o kredyt przez seniora wystarczy jedynie przygotować następujące dokumenty:

  • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • Wniosek o przyznanie kredytu przez bank;
  • Pozytywną decyzję o przyznaniu emerytury lub ostatnią decyzję o rewaloryzacji świadczenia;
  • Ostatni odcinek renty lub emerytury.

Zobacz ranking kredytów gotówkowych.