Kredyty gotówkowe dla młodych – minimalny wiek i wymagania

Kredyty gotówkowe dla młodych – minimalny wiek i wymagania

Teoretycznie osoby w młodym wieku są najatrakcyjniejszą dla banków grupą potencjalnych kredytobiorców. Dlaczego? Przede wszystkim z uwagi na możliwość ustalenia maksymalnego czasu spłaty zobowiązania. W praktyce sytuacja młodych, którzy zainteresowani są kredytem gotówkowym nie jest ujmowana bezproblemowo. Najistotniejszym warunkiem otrzymania kredytu jest osiągnięcie wieku, który określony jest w szczegółowych postanowieniach konkretnego banku. Jeżeli weźmiemy pod uwagę polskie prawo, określimy w prosty sposób nabycie zdolności do czynności prawnych z chwilą ukończenia osiemnastego roku życia. Jednak, aby otrzymać kredyt gotówkowy, zdarza się, że 18 lat nie wystarczy.

W jakim wieku można otrzymać kredyt gotówkowy dla młodych?

Jeżeli weźmiemy pod uwagę kredyty, przyznawane przez instytucje bankowe, działa prawo ogólne, określające możliwość dokonywania czynności prawnych po ukończeniu osiemnastego roku życia, lub jeżeli bank posiada własne przepisy, są one obowiązujące. Większość banków, a nawet instytucji pozabankowych jako dolny limit wiekowy kredytobiorcy ustala 21 lat, niektóre placówki nawet 23 lata. W ten sposób banki chcą zabezpieczyć się przed skutkami niespłacenia kredytu przez osoby o nieugruntowanej sytuacji finansowej. Według danych statystycznych, spora część osób w wieku od 18 do 26 lat jest zadłużona, głównie z powodu zaległości w płatnościach za usługi telefoniczne. Kredyty studenckie są przyznawane osobom studiującym, które rozpoczynają naukę przed ukończeniem 25 roku życia, są dofinansowane przez państwo.

Jakie wymagania, aby dostać kredyt dla młodych?

Oprócz kryterium wieku należy przedstawić aktualne zaświadczenie o dochodach, często wymagany jest również trzymiesięczny bilans wpływów. Wnioskodawca zostanie sprawdzony w bazach informacji o dłużnikach, dlatego osoby, które nie spłacają rat w terminie lub zapominają o płatnościach, powinny przed wnioskowaniem o kredyt sprawdzić swoją historię kredytową w BIK. Kryterium pozytywnej historii kredytowej jest ważniejsze niż rodzaj umowy o pracę. Zdarza się, że respektowane są umowy cywilnoprawne: zlecenie lub o dzieło, istotna jest pozytywna historia zobowiązań.