Kalkulator kredytu gotówkowego

Pieniądze nie zapewniają szczęścia lecz umożliwiają realizację swoich planów i założeń oraz prowadzenie spokojnego życia. W momencie, gdy wydatki w danym momencie kumulują się i przekraczają obecne możliwości finansowe najczęstszym i najlepszym rozwiązaniem jest posiłkowanie się kredytem gotówkowym. Wiele osób nie zastanawia się jednak jakie czynniki składają się na całkowity koszt pożyczonych pieniędzy ani ile wynosi miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa. W tym celu powstał kalkulator kredytu gotówkowego, który umożliwia łatwe i szybkie sprawdzenie wysokości miesięcznej raty.

Czym jest kredyt gotówkowy i jakie są jego koszty?

Kredyt gotówkowy (inaczej zwany również kredytem konsumpcyjnym) stanowi udostępnienie przez kredytodawcę np. bank lub firmę pożyczkową dla kredytobiorcy określonej sumy pieniędzy na z góry ustalony okres czasu oraz warunki określone w umowie kredytowej. Jest to jednocześnie najbardziej popularny sposób na finansowanie swoich bieżących potrzeb przez co kredytodawcy chętnie ich udzielają. Jednak decydując się na wzięcie kredytu nie jest wskazane uleganie sloganom „najniższe oprocentowanie kredytów na rynku”. Oprocentowanie nie stanowi jedynego kosztu całkowitego kredytu konsumpcyjnego. Istnieje kilka elementów, które składają się na całkowity i realny koszt kredytu.

Pozostałe koszty kredytu gotówkowego

Można do nich zaliczyć:

  1. Prowizja za udzielony kredyt – jest to opłata instytucji finansowej za udzielenie określonej kwoty kredytu gotówkowego. Banki posiadają dwie możliwości naliczania prowizji poprzez jednorazową płatność lub wliczenie prowizji w koszty miesięcznych rat. Istnieje możliwość wzięcia kredytu bez prowizji, jednak w takiej sytuacji zawsze wiąże się to z koniecznością wzięcia pakietu innych produktów;
  2. Oprocentowanie kredytu – stanowi on główny koszt kredytu. Według zapisów prawa obowiązują dwa rodzaje oprocentowania. Pierwsze z nich stanowi oprocentowanie stałe, co sprawia, iż można poznać ratę swojego kredytu w momencie jego zaciągania. Jego wysokość nie zmienia się w trakcie okresu kredytowania, jednak dotyczy ono głównie kredytów udzielanych na krótki okres czasu. Drugie rodzaj oprocentowania nazywany jest zmiennym. Jego wartość nie jest stała i zależy od stóp procentowych jakie są udzielane przez Narodowy Bank Polski. Warunki dotyczące zmian tego typu oprocentowania muszą być zawarte w umowie lub w formularzu informacyjnym do niego dołączonym.
  3. Ubezpieczenie kredytu – stanowi ono dobrowolny (rzadziej obowiązkowy) lecz jak najbardziej zalecany przez instytucje finansowe koszt kredytu. Dotyczy ono ubezpieczenia kredytobiorcy na wypadek utraty pracy, nagłej choroby czy też jego śmierci. Wysokość opłaty ubezpieczeniowej uzależniona jest zarówno od kwoty kredytu jak i okresu kredytowania.
  4. Czynniki dodatkowe – do czynników dodatkowych można zaliczyć m.in wysokość kredytu oraz okres jego kredytowania tj. okres w jakim cała kwota wraz z odsetkami musi zostać spłacona. Należy przy tym pamiętać, że im wyższa kwota kredytu oraz im krótszy okres kredytowania tym rata staje się relatywnie większa. Dlatego też dobrym pomysłem jest wzięcie takiej sumy kredytu, która jest rzeczywiście niezbędna. Wyższa kwota zwiększa koszty kredytu jakie musi ponieść kredytobiorca.

Czym jest RRSO i w jaki sposób go obliczyć?

Według definicji RRSO tj. Roczna Rzeczywista stopa oprocentowania to wskaźnik, który informuje kredytobiorcę o całkowitym koszcie kredytu jaki jest przez niego ponoszony wyrażany w wartości procentowej całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Jest ona obliczana na podstawie wszelkich kosztów kredytu gotówkowego takich jak odsetki, prowizja, koszty ubezpieczeń i wszelkiego rodzaju dodatkowe koszty. RRSO stanowi świetną bazę informacyjną dla klientów. Dzięki niemu można wykryć wszelkie dodatkowe i ukryte koszty, które finalnie i tak będą musiały zostać spłacone przez konsumenta.

RRSO można obliczyć samodzielnie, jednak należy mieć na uwadze, iż wzór na jej obliczenie jest dosyć skomplikowany. Dlatego też można skorzystać z funkcji jakie daje kalkulator kredytowy. Takie narzędzie umożliwia obliczenie rzeczywistego kosztu kredytu w stosunku rocznym. Wystarczy podać następujące dane:

  • Całkowita kwota pożyczanych środków;
  • Okres spłaty;
  • Oprocentowanie kredytu;
  • Prowizja za udzielenie kredytu;
  • Typ raty (malejący lub stały);
  • Dodatkowe koszty np. ubezpieczenie kredytu.

Następnie kalkulator dokona odpowiednich obliczeń dzięki czemu w prosty i szybki sposób można dowiedzieć się, ile w stosunku rocznym trzeba zapłacić za pożyczone pieniądze.

Jak działa kalkulator kredytu gotówkowego?

Samodzielne obliczenie miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej danego kredytu nie jest prostym zadaniem dla wielu osób. Dlatego też zostało stworzone specjalne narzędzie – kalkulator kredytowy. Jest to bezpłatne i dostępne powyżej narzędzie, dzięki któremu samodzielnie i bez żadnych komplikacji można obliczyć miesięczną ratę swojego kredytu. Możesz także poznać również całkowitą kwotę jaka zostanie spłacona zawierającą kapitał początkowy oraz wszystkie koszty kredytu.

W celu obliczenia miesięcznej raty kredytu wystarczy nanieść odpowiednie informacje oraz nacisnąć przycisk „Oblicz ratę kredytu”. Dane jakie są niezbędne do obliczenia miesięcznej raty to całkowita kwota pożyczonych pieniędzy, okres spłaty wyrażony w miesiącach oraz oprocentowanie kredytu. Wówczas kalkulator w kilka chwil obliczy ratę kredytu z uwzględnieniem podanych przez kredytobiorcę danych. Dodatkowo kalkulator przedstawi kilka najbardziej trafnych i najkorzystniejszych dla kredytobiorcy ofert kredytów gotówkowych spośród wielu banków. Wraz z ofertami kilku banków kredytobiorca może ocenić, gdzie jego rata będzie najniższa. Łatwo wtedy wybrać najlepszą dla siebie opcje bez konieczności wizyty w poszczególnych bankach.

Jak korzystać z kalkulatora?

Korzystanie z kalkulatora kredytu gotówkowego jest bardzo proste. Wystarczy podać kilka danych takich jak kwota kredytu, okres spłaty określony w miesiącach oraz oprocentowanie w skali roku. Wówczas kalkulator przedstawi najlepszą opcję z uwzględnieniem podanych przez potencjalnego kredytobiorcę danych oraz kilka innych równie dobrych ofert banku. Następnie decyzja o pożyczeniu pieniędzy z danego banku jest zależna tylko i wyłączne od kredytobiorcy.

Istnieje jednak kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne przy podjęciu ostatecznej decyzji. Pierwszą z nich jest porównywanie ofert wszystkich banków na podstawie Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania. Wskaźnik ten informuje w praktyce ile kredytobiorca będzie musiał zapłacić za pożyczoną sumę środków w stosunku rocznym. Jeżeli okres spłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy wówczas może się okazać, iż pomimo potencjalnie niższe raty miesięcznej na przestrzeni kilku lat całkowita kwota spłaty kredytu będzie wyższa niż u innych względnie mniej atrakcyjnych ofert kredytodawców.

Innym równie dobrym sposobem jest porównywanie ofert kredytu za pomocą całkowitej kwoty do spłaty na rzecz kredytodawcy lub na podstawie miesięcznej raty. Całkowita kwota do spłaty określa jaką kwotę dokładnie należy oddać na rzecz kredytodawcy. Dodatkowo pomocne może również się okazać przemnożenie kwoty jednej raty przez liczbę miesięcy, w których będzie obowiązywała umowa kredytowa. Jeżeli okres kredytowania wyrażony w miesiącach jest taki sam wówczas również bez problemu można określić dokładną sumę środków do spłaty.

Podsumowując korzystanie z kalkulatora kredytu gotówkowego jest najlepszym i jednocześnie najbardziej wiarygodnym źródłem do obliczenia realnego kosztu pożyczonych środków finansowych. Na podstawie kilku danych kalkulator w łatwy i szybki sposób jest w stanie obliczyć takie kwestie jak miesięczną ratę odsetkowo-kapitałową, oprocentowanie, RRSO, prowizję czy też całkowitą kwotę do spłaty na rzecz kredytodawcy. Dzięki temu kredytobiorca może dowiedzieć się ile będzie go realnie wynosiło pożyczenie pieniędzy w danej instytucji finansowej. Na tej podstawie może podjąć wiarygodną decyzję dopasowaną do swoich potrzeb oraz możliwości finansowych.