Jak wycofać się z umowy kredytu lub pożyczki?

Niekiedy zdarza się, iż już po podpisaniu umowy kredytowej w danym banku klient znajduje ofertę w innym banku, która jest bardziej atrakcyjna i posiada lepsze warunki. Wówczas oczywistym jest fakt, iż kredytobiorca będzie chciał wziąć kredyt w innym banku rezygnując jednocześnie z już podpisanej umowy kredytowej. Należy zatem wiedzieć w jaki sposób dokonać anulowania umowy kredytowej oraz jakie są konsekwencje takiego działania.

W jaki sposób można odstąpić od umowy kredytowej?

Proces odstąpienia od umowy kredytowej w praktyce polega na złożeniu odpowiedniego wniosku wypowiedzenia umowy kredytu do banku lub firmy pożyczkowej. Wypowiedzenie stanowi z reguły jednostronny dokument. Kluczowe jest podanie nazwy oraz numeru identyfikacyjnego umowy kredytowej, swoich danych personalnych, danych adresowych. Przydatne są także motywy podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy pożyczki lub kredytu.

Na sam koniec należy podać swój numer rachunku bankowego. Jest to kluczowe, gdyż dzięki temu bank będzie mógł przelać równowartość kwoty poniesionej klienta, które dotyczą kosztów związanych z zawartą umową.

W jakim czasie można odstąpić od umowy kredytowej?

Wielu klientów banków często zastanawia się czy i kiedy jest możliwe odstąpienie od umowy kredytowej lub umowy pożyczki. Odstąpienie od umowy kredytowej jest jak najbardziej możliwe w terminie 14 dni od daty złożenia podpisu na dokumencie umowy pożyczkowej lub kredytowej. W przypadku wysyłania odstąpienie od umowy kredytowej tradycyjną pocztą dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi listu poleconego lub priorytetu. Wówczas można mieć pewność, iż list dotrze na czas.

Istotny jest również fakt, iż przy odstąpieniu od umowy w ustalonym terminie kredytobiorca nie ponosi żadnych konsekwencji z tytułu zaciągniętego zadłużenia. Według aktualnie obowiązujących przepisów prawa banki nie mają prawa do roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy kredytu czy też pożyczki. Wobec tego nie należy obawiać się dodatkowych opłat z tym związanych.

Zwrot prowizji przy odstąpieniu od umowy kredytowej

Należy wiedzieć, iż w przy każdym udzieleniu kredytu lub pożyczki bank ma prawo do pobrania prowizji za ich udzielenie. Dlatego też wiele osób obawia się, iż pomimo braku innych konsekwencji związanych z odstąpieniem umowy bank nie zwróci prowizji za udzielenie kredytu czy pożyczki. Jednak również i w tym wypadku prawo stoi po stronie kredytobiorcy. Według prawa banki zobowiązane są zwrócić wszelkie poniesione przez klienta koszty dotyczące samej umowy kredytu czy też pożyczki.

Wyjątkiem jedynie są niektóre koszty okołokredytowe ponoszone przez klientów banków. Zaliczają się do nich na przykład opłaty notarialne, które nie są bezpośrednio związane z umową kredytu czy też pożyczki. Oznacza to, iż klient nie może domagać się zwrotu tego typu opłat ze strony banku.

Jakie są skutki odstąpienia od umowy kredytowej?

Decydując się na odstąpienie od zawartej umowy kredytu lub pożyczki należy zwrócić uwagę na dwie kwestie:

  1. W dniu złożenia wniosku o odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki umowa traci całą moc prawną. Oznacza to, iż wszelkie zapisy zawarte w niej przestają obowiązywać obie strony umowy;
  2. Konieczność zwrotu środków pobranych przez okres trwania umowy wraz z należnymi odsetkami. Należy wiedzieć, iż w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy kredytu lub pożyczki należy zwrócić wszystkie pobrane środki wraz z naliczonymi przez bank odsetkami.