Historia kredytowa – jak powstaje i jak długo jest przechowywana?

Historia kredytowa obejmuje wszystkie dane odnośnie zawartych kredytów, zgromadzone w Biurze Informacji Kredytowej. Dotyczy ona zobowiązań zarówno obecnie spłacanych, jak i całkowicie uregulowanych w przeszłości. W historii kredytowej brane pod uwagę są kredyty gotówkowe i hipoteczne oraz zakupy na raty. Istotne są również limity na kartach i kontach, używane karty kredytowe oraz ewentualne poręczenia. Dobra historia kredytowa jest jednym z niezbędnych warunków, jeśli będziemy chcieli uzyskać w przyszłości kolejny kredyt.

Jak powstaje historia kredytowa w BIK?

Za każdym razem, gdy staramy się o kredyt, a następnie go otrzymujemy, do BIKu wpływa stosowna informacja. Obejmuje ona wysokość i termin spłaty rat oraz ewentualne opóźnienia w regulowaniu należności. Gdy następnym razem chcemy ubiegać się o wsparcie finansowe, bank wysyła do BIKu zapytanie o naszą historię kredytową. Jeśli dotychczas wszystkie zobowiązania regulowaliśmy na czas, istnieje duże prawdopodobieństwo otrzymania nowego kredytu. W momencie, gdy Biuro Informacji Kredytowej odnotowało znaczne opóźnienia w spłacie rat, bank może odmówić nam udzielenia pożyczki. W BIKu widnieje ilość naszych obecnych zadłużeń oraz ich całkowita suma, jaka pozostała do spłaty.

Zobacz jak sprawdzić BIK

Jak długo historia kredytowa widnieje w BIK?

Jeżeli aktualnie posiadamy jakiekolwiek zobowiązanie finansowe, każdego tygodnia w BIK dochodzi do aktualizacji naszych danych. Dotyczy ona szerokiej gamy produktów bankowych – kredytów hipotecznych, wykorzystanych limitów na karcie kredytowej czy zakupów na raty.  Uaktualnienie ma miejsce aż do chwili całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu. W momencie ostatecznego rozliczenia dane o uregulowanych należnościach przestają być widoczne – o ile nie wyrazimy zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy nie spłacamy terminowo naszych rat. W takim wypadku dane te mogą być przetwarzane przez BIK przez okres 5 lat, nawet bez naszej zgody. Dotyczy to opóźnień w spłacie kredytu przekraczających 60 dni. Zgoda jest zbędna także w przypadku, gdy minęło 30 dni od wysłania informacji o zamiarze przetwarzania danych odnośnie zadłużenia.